COVID-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ gov.uk ਜਾਓ
Gov.uk
Gov.uk
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ  
 

ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਬਦਲਾਅ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ gov.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ।  ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟ ਹਨ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਹਿਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਕਵਰਿੰਗ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਕੀ ਹੈ?

COVID-19 ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

COVID-19 ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ।

 

COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖੰਘਦਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।

ਆਪਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਵਾਕ-ਇੰਨ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭੋ

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ??

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਕਿੱਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ

ਬੁਖਾਰ

38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੇ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਨਵੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਖੰਘ

ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਖੰਘਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰਤੇ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

ਆਪਣੀ ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਰ ਲੱਛਣ…  

COVID-19 ਲੱਛਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਿਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਗਣਾ।

ਤੱਥ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

COVID-19 ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ

ਕੋਵਿਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। COVID-19  ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

[ਆਪਣੀ ਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ (ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ ਲਓ

ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਅਜ਼ਮਾਓ

ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਪਹਿਨੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਕਤੀ  ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ । ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 111.nhs.uk/covid-19 ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 111 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਨ।

NHS 111 online
Thank you! Your message has been received.

ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਕਲਾ ਹੋਣਾ

ਆਪਣਾ ਫਲੂ ਜੈਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਨਿਯਮਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣਾ

ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

COVID-19 ਦੇ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

COVID-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, COVID-19 ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਪੋਸਟ- COVID-19 ਸਿੰਡਰੋਮ’ ਜਾਂ ‘ਲੌਂਗ COVID’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੰਬੇ COVID ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਕੜਨ
 • ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (‘ਦਿਮਾਗੀ ਧੁੰਦ’)
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ (ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ)
 • ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
 • ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਣਾ
 • ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ
 • ਟਿੰਨੀਟਸ
 • ਕੰਨ ਦਰਦ
 • ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਧੱਫੜ

ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਕਵਰੀ’ ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ COVID19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੁਆਲ

ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ?

ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ NHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ??

60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ COVID-19 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ??

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮ ਹੀ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਜੋ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ?

ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਮਕਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਜੈਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਖਿਲਾਫ ਸੱਭ ਤੋ ਉੱਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀਮੈਂਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀਹਾਂਜੇਕਰਮੈਨੂੰਕੋਵਿਡਹੈ?

ਫਿਲਹਾਲਇਸਗੱਲਦਾਕੋਈਸਬੂਤਨਹੀਂਹੈਕਿCOVID-19ਵਾਇਰਸਮਾਂਦੇਦੁੱਧਰਾਹੀਂਫੈਲਸਕਦਾਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਲਾਗਕਿਸੇਬੱਚੇਨੂੰਉਸੇਤਰ੍ਹਾਂਫੈਲਸਕਦੀਹੈਜਿਵੇਂਕਿਇਹਕਿਸੇਦੇਨਜ਼ਦੀਕੀਸੰਪਰਕਵਿੱਚਹੋਸਕਦੀਹੈ।ਪ੍ਰਸਾਰਣਨੂੰਘਟਾਉਣਦਾਇੱਕਚੰਗਾਤਰੀਕਾਚਿਹਰੇਨੂੰਢੱਕਣਾ ਹੈ।

I ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂਹੀਕੋਵਿਡ-19 ਸੀਅਤੇਮੈਨੂੰਇਸਦੇਕੋਈਲੱਛਣਨਹੀਂਸਨਜਾਂਇਹਬਹੁਤਹਲਕੇ ਸਨ, ਤਾਂਕੀਇਸਦਾਮਤਲਬਇਹਹੈਕਿਮੈਨੂੰਇਸਦੇਦੁਬਾਰਾਹੋਣਦੀਚਿੰਤਾਕਰਨਦੀਲੋੜਨਹੀਂਹੈ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾਇੱਕਤੋਂਵੱਧਵਾਰਹੋਣਾਸੰਭਵਹੈ, ਜੇਕਰਤੁਸੀਂਟੀਕਾਕਰਨਨਹੀਂਕੀਤਾਹੈ, ਤਾਂਇਹਤੁਹਾਨੂੰਕੋਵਿਡਦੁਬਾਰਾਹੋਣਦੇਜੋਖਮਨੂੰਵੀਵਧਾਉਂਦਾਹੈ।ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਮਾਮੂਲੀਕੇਸਹੋਣਦਾਮਤਲਬਇਹਨਹੀਂਹੈਕਿਜੇਇਹਤੁਹਾਨੂੰਦੁਬਾਰਾਹੁੰਦਾਹੈਤਾਂਇਹਇੱਕਹਲਕਾਕੇਸਵੀ ਹੀ

ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇਕਰਤੁਹਾਨੂੰਪਹਿਲਾਂਹੀਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਜਾਂਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂਸੁਰੱਖਿਅਤਤਰੀਕਾਇਹ ਹੈਕਿਤੁਹਾਨੂੰਵੈਕਸੀਨਦੀਆਂਦੋਵੇਂਖੁਰਾਕਾਂਦੇਨਾਲ-ਨਾਲਬੂਸਟਰਵੀਲੱਗੇਹਨ।

ਕੀਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸਹੁਣਹਲਕਾਹੋਗਿਆਹੈ?

ਓਮੀਕਰੋਨਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋਂਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਮੁਕਾਬਲੇਘੱਟਲੋਕਾਂਨੂੰਹਸਪਤਾਲਵਿੱਚਇਲਾਜਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ।ਪਰਭਾਵੇਂਓਮਿਕਰੋਨਹਲਕਾਹੈ, ਇਹਤੇਜ਼ੀਨਾਲਫੈਲਦਾਹੈਮਤਲਬਕਿਬਹੁਤਸਾਰੇਲੋਕਾਂਨੂੰਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਰਿਹਾਹੈ।ਇਹਜਾਣਨਦਾਕੋਈਤਰੀਕਾਵੀਨਹੀਂਹੈਕਿਕਿਸਨੂੰਹਲਕਾਹੋਵੇਗਾਅਤੇਕਿਸਨੂੰਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾਹਾਲਾਂਕਿਯੂਕੇਹੈਲਥਸਿਕਿਉਰਿਟੀਏਜੰਸੀ (ਯੂਕੇਐਚਐਸਏ) ਦੇਸਭਤੋਂਤਾਜ਼ਾਅੰਕੜਿਆਂ (29 ਦਸੰਬਰ 2021) ਨੇਦੱਸਿਆਕਿਪੁਸ਼ਟੀਕੀਤੇਓਮਾਈਕਰੋਨਦੀਲਾਗਨਾਲਹਸਪਤਾਲਵਿੱਚਦਾਖਲਹੋਣਵਾਲਿਆਂਵਿੱਚੋਂ 74% ਨੂੰਵੈਕਸੀਨਦੀਆਂਤਿੰਨਖੁਰਾਕਾਂਨਹੀਂਲੱਗੀਆਂਸਨ।