اطلاعات مربوط به کووید 19 بهروزرسانی شده است.
برای دریافت آخرین و بهروزترین دستورالعملها، لطفاً به وب‌سایت gov.uk مراجعه کنید
Gov.uk
Gov.uk
به زبان خود ترجمه کنید  
 

حقایق کلیدی در مورد شرح کووید 19.

جدیدترین دستورالعمل​ها برای مردم در سراسر یورکشایر و​ هامبر ساده شده است

در مورد کووید شرح.

کووید شرح کمپینی است که به مردم در سراسر یورکشایر و​ هامبر کمک می​کند تا با کووید 19 زندگی و کار کنند. این کمپین حقایق، دستورالعمل​ها، داستان​های واقعی و اطلاعاتی را ارائه می​کند که به توصیه​های ساده و آسان دسته​بندی و به 12 زبان مختلف ترجمه شده​اند.

تقریباً 2 سال است که با کووید 19 زندگی می​کنیم و کارشناسان بر این باورند که ممکن است برای مدتی با ما باشد. در مدتی که پاندمی کووید 19 تکامل یافته است، ما نیز چیزهای زیادی در مورد این ویروس آموخته​ایم. گاهی در قرنطینه بوده‌ایم و گاهی نبوده​ایم، شاهد افزایش و کاهش نرخ عفونت بوده​ایم و با ایده​های جدید زیادی مانند آزمایش، ماسک زدن، قرنطینه کردن خود، حباب​ها، فاصله​گذاری اجتماعی و واکسیناسیون آشنا شده​ایم.
کووید 19 ما را وادار کرده است که سبک زندگی روزمره خود را تغییر دهیم. اوضاع به‌سرعت تغییر می​کند و آن‌قدر اطلاعات زیادی در مورد این ویروس وجود دارد که گاهی اوقات واقعاً سخت است که بدانید باید چه بکنید.

هدف اصلی کووید شرح این است که از جار‌و‌جنجال و سردرگمی بکاهد و به مردم یورکشایر و​ هامبر حقایق و اطلاعات ساده​ای را ارائه دهد که در مدتی که به زندگی در کنار کووید 19 ادامه می​دهیم، برای محافظت از خود و دیگران به آن‌ها نیاز دارند. این کمپین بر تجربیات و داستان​های واقعی زندگی افراد مبتلا به کووید 19، واکسینه شدن، آزمایش و قرنطینه کردن خود تأکید دارد.

About covid explained.

آزمایش

ناخوش‌احوالید؟ تب دارید؟ سرفه میکنید؟ حس چشایی و بویایی خود را از دست دادهاید یا دچار تغییر شدهاند؟

واکسیناسیون

از خود و دیگران در مقابل کووید 19 محافظت کنید

قرنطینه کردن خود

آزمایش کووید 19 شما مثبت شده است؟ دریابید که اکنون باید چه بکنید.